Vilkår og betingelser

AFSNIT I - INTRODUKTION

1 Om FDM bilagent

1.1 FDM bilagent er en service, hvor man kan få en hurtig og gratis markedsvurdering af sin bil, og efterfølgende mod vederlag rekvirere en garanteret pris på sin bil. Den garanterede pris dannes ud fra det højeste opnåede bud fra en dansk bilforhandler, på en Autocom auktion. Såfremt man efterfølgende ønsker at gøre brug af den garanterede pris, foregår gennemgang og overdragelse hos FDM test og bilsyn, hvorefter Autocom A/S køber bilen til den aftalte pris.

1.2 FDM bilagent er et samarbejde mellem FDM, Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby og Autocom A/S, CVR-nr. 25550250, Skibhusvej 52A, 5000 Odense C. FDM’s rolle er alene at formidle kontakten mellem FDM medlemmer/øvrige forbrugere og Autocom A/S. Autocom A/S’ er ansvarlig for udarbejdelsen og driften af FDM bilagent, herunder afgivelse af uforpligtende markedsvurdering af biler, afgivelse af garanterede bud på biler og samt indgåelse af handler på baggrund af en garanteret pris.

1.3 Kontaktoplysninger på Autocom A/S er følgende:

Autocom A/S

CVR-nr. 25550250

Skibhusvej 52A, 5000 Odense C

Telefon: 70 20 16 61

Mail: fdmbilagent@autocom.dk

 

2 Om nærværende vilkår

2.1 Nærværende vilkår regulerer enhver brug af FDM bilagent. I afsnit II uddybes vilkårene for brug af tjenesten ”Gratis vurdering”. I afsnit III uddybes vilkårene for brug af tjenesten ”Garanteret pris”. I afsnit IV uddybes vilkårene for brug af tjenesten ”Salg af bilag”. I afsnit V uddybes de øvrige vilkår, som er gældende for enhver brug af FDM bilagent.  

2.2. I det følgende omtales enhver bruger af FDM bilagent som ”Brugeren”, uanset om Brugeren i den konkrete kontekst optræder som bruger af en gratis tjeneste, køber af en elektronisk tjenesteydelse eller sælger af en bil.

 

AFSNIT II – GRATIS VURDERING

3 Om tjenesten

3.1 Tjenesten ”Gratis vurdering” er en værdiindikation baseret på registreringsnummer, kilometerstand samt Brugerens egen vurdering af bilens stand i øvrigt. Vurderingen kommer umiddelbart efter at Brugeren har indtastet de nævnte oplysninger.

4 Ingen garanti

4.1 Som følge af, at tjenesten ”Gratis vurdering” alene er baseret på meget få oplysninger (mærke, model og kilometerstand), gives der ingen garanti for, at vurderingen er retvisende.

 

AFSNIT III – GARANTERET PRIS

5 Om tjenesten

5.1 En garanteret pris er det højeste opnåede bud fra en dansk bilforhandler, på en Autocom auktionr. Udover oplysningerne anvendt til at modtage en ”Gratis vurdering”, forudsætter modtagelsen af en ”Garanteret pris”, at Brugeren indtaster yderligere og mere detaljerede oplysninger omkring Brugerens bil,  samt at oplysningerne manuelt gennemgås af en medarbejder hos Autocom A/S. Det kan tage op til 2 arbejdsdage at modtage en ”Garanteret pris”.

 

6 Bestilling af garanteret pris

6.1 Ved bestilling af garanterede pris hos FDM bilagent bliver den garanterede pris leveret elektronisk fra FDM bilagent.

6.2 Det koster kr. 129 at modtage en garanteret pris. Prisen for FDM medlemmer er kr. 99.

6.3. Det i pkt. 6.2 omtalte gebyr kan betales med Dankort og Visa-Dankort. 

6.4 Når du modtager din garanterede pris vil der være fratrukket et salær til Autocom på 2%, dog minimum kr. 1.900.

 

7 Regler for garanteret pris

7.1 Den garanterede pris er baseret på Brugerens indtastede data og informationer om køretøjet samt markedssituationen vurderet ad de bydende forhandlere.

7.2 Brugeren skal sikre, at alle oplysninger er korrekte, samt at Brugeren har de nødvendige rettigheder til de billeder, som anvendes.  

7.3 FDM bilagents garanterede pris gælder udelukkende på køretøjer som overholder følgende kriterier:

-          Dansk registreret person – eller varebil på op til 3500 kg

-          Bilen må ikke være indregistreret mere end 15 år før aftaletidspunktet.

-          Brugeren skal være den registrerende ejer af bilen, samt have fuld rådighed over bilen

-          Brugeren skal være privatperson.

7.4 Den garanterede pris skal accepteres senest 48 timer efter at Brugeren har modtaget denne. Såfremt dette ikke imødekommes falder den garanterede pris bort. Hvis Brugeren ønsker det, kan en ny garanteret pris købes til samme beløb 129 kr.

 

8 Ingen fortrydelsesret

8.1 Brugeren er efter Forbrugeraftaleloven tillagt en 14-dages fortrydelsesret. Brugeren samtykker til, at denne borfalder så snart den garanterede pris er bestilt.

  

AFSNIT IV – SALG AF BIL

9 Om tjenesten

Såfremt Brugeren accepterer den garanterede pris, og bilen svarer til de indtastede oplysninger, har man solgt sin bil. Overdragelsen og kontrol af bilens beskrivelse sker hos FDM test og bilsyn, og man vil herefter modtage beløbet for bilen via en bankoverførsel.

10 Indgåelse af aftale

10.1 Ved indgåelse af aftale mellem Brugeren og Autocom A/S forpligter sidstnævnte sig til at formidle salget til den garanterede pris, såfremt at Brugeren har accepteret denne.

 10.2 Accepten af den garanterede pris, udgør en bindende aftale om salg, der omfatter hele bilen, herunder beskrevet ekstraudstyr, samt det udstyr og tilbehør, som oplistes i pkt. 11.3 nedenfor.

10.3 Autocom A/S forbeholder sig retten til at annullere en afgivet Garanteret pris, såfremt Brugeren har givet ukorrekte eller upræcise oplysninger om bilen eller dens tilstand. Autocom A/S skal informere Brugeren umiddelbart efter at fejlen er opdaget. Såfremt Brugeren har overleveret bilen til FDM test og bilsyn, vil Autocom A/S i dette tilfælde betale de direkte omkostninger, herunder transportomkostninger, der har været forbundet med overleveringen. Øvrige tab der måtte ske ved en annullering dækkes ikke af Autocom A/S, jf. også pkt. 14 nedenfor. Autocom A/S kan i stedet for annullering vælge at tilbyde Brugeren en ny pris under hensyntagen til de nye oplysninger, som er fremkommet. Den nye pris er et nyt bud fra den højeste bydende på auktionen. Såfremt Brugeren accepterer den nye pris, finder nedenstående vilkår anvendelse på den modificerede aftale.

 

11 Overdragelse og inspektion

11.1 Brugeren skal inden for 5 hverdage efter accept af den Garanterede pris stille bilen til rådighed ved et aftalt FDM test & bilsyns center.

11.2 Overlevering af køretøjet hos et FDM test og bilsyns center, kan ske i alle ugens dage inden for normal åbningstid. Booking af tid forgår via det ved aftaleindgåelsen medfølgende link til FDM test og bilsyns bookingsite.

11.3 Ved overlevering skal Brugeren overlevere angivet antal nøgler, ekstranøgler, hovednøgler, kodekort, alarmcertifikater, gyldig og komplet dansk registreringsattest og alle andre dokumenter som måtte medfølge køretøjet, med mindre der er lavet en skriftlig aftale mellem Brugeren og Autocom A/S om andet. For at Autoom A/S kan kan bekræfte , at Brugeren er den retmæssige ejer af køretøjet, skal Brugeren fremvise gyldigt kørekort eller pas. Såfremt bilen er finansieret, skal Brugeren fremvise dokumentation for at eventuelle hæftelser er afmeldt.

11.4 FDM test og bilsyn har ved indlevering af køretøjet ret til at inspicere bilen til fulde. For at kunne bedømme den tekniske stand af køretøjet skal Brugeren indvillige i at FDM test og bilsyn prøvekører køretøjet.

11.5 Hvis Brugeren ikke møder op til den bookede tid hos FDM test og bilsyn, vil Brugeren blive opkrævet kr. 450 for udeblivelsen.

 

12 Betaling og ejendomsrettens overgang

12.1 Ejendomsretten til bilen og det medfølgende udstyr overgår når et FDM test og bilsyns center har bekræftet, at bilen er i den stand, som Brugeren har angivet. Autocom A/S sikrer at køretøjer afmeldes eller omregistreres senest 5 hverdage efter overlevering.

12.2 Autocom A/S indbetaler den garanterede salgspris til Brugeren på den angivne bankkonto inden for 2 bankdage efter overgang af ejerskabet efter stk. 1.

12.3 Brugeren bærer risikoen for skader, som opstår inden ejendomsrettens overgang, .dog ikke for skader som opstår, mens FDM test og bilsyn har bilen i sin varetægt.

 

13 Skjulte mangler

13.1 Såfremt der efter overdragelsen viser sig mangler, som var til stede på tidspunktet for overdragelsen, men som ikke kunne opdages ved en ikke-destruktiv gennemgang af bilen, har Autocom A/S ret til at gøre de almindelige misligholdelsesbeføjelser i købeloven gældende. Dette gælder dog ikke, såfremt Brugeren hverken var eller burde have været bevidst om den skjulte mangel.

 

AFSNIT V – GENERELLE BESTEMMELSER

14 Immaterielle rettigheder

14.1 Alle rettigheder vedrørende FDM bilagent, herunder alle vilkår, betingelser, beskrivelser, data, fremgangsmåder og knowhow tilkommer Autocom A/S og FDM. Alle ophavsrettigheder, varemærker og alle andre immaterielle rettigheder til og vedrørende FDM bilagent, tilkommer Autocom A/S og FDM.

  

15 Tilgængelighed

15.1 Autocom A/S bestræber sig på at holde bilagent.fdm.dk online alle døgnets 24 timer, men påtager sig intet ansvar for eventuelle følger af midlertidig eller manglende adgang til websitet.

15.2 I tilfælde af at Brugeren har misligholdt nærværende betingelser, kan Autocom A/S uden varsel blokere Brugeren for videre brug af services på bilagent.fdm.dk.

 

16 Ændring af vilkår og betingelser

16.1 Autocom A/S forbeholder sig ret til løbende at opdatere og ændre nærværende vilkår. Ved brug af en given tjeneste på FDM bilagent er det de til enhver tid gældende vilkår, som finder anvendelse.

 

17 Personlige oplysninger og cookies

17.1 Autocom A/S indsamler på forskellig vis oplysninger om Brugeren i forbindelse med besøg på bilagent.fdm.dk. Herunder beskrives nærmere hvilken type informationer der indsamles, hvordan disse data behandles, samt hvem der kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål eller kommentarer.

17.2 Autocom A/S indhenter oplysninger om vores brugere på to måder: Gennem såkaldte cookies og gennem registrering af din konto.

17.3 Personlige oplysninger indsamlet af FDM bilagent begrænser sig som udgangspunkt til kontaktoplysninger, e-mail adresse, samt oplysninger om Brugerens bil.

17.4 Registrerede oplysninger anvendes alene til opfyldelse af aftaler indgået med Brugeren samt til at opnå større kendskab til brugerne til brug for udvikling af hjemmesiden. Oplysningerne videregives alene i det omfang det er nødvendigt, herunder til FDM i forbindelse med booking og gennemførelse af inspektion.

17.5 Autocom A/S opbevarer dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Adgangen til alle registrerede brugerdata på bilagent.fdm.dk er begrænset til relevante medarbejdere hos Autocom A/S og FDM.

17.6 FDM bilagent anvender cookies. Når en Bruger besøger FDM bilagents hjemmeside, modtager Brugeren oplysninger om anvendelsen af cookies, hvorefter Brugeren har mulighed for at læse mere om og/eller acceptere brugen af cookies.

 

18 Privatlivspolitik

18.1 Introduktion

18.1.1 Detaljeret privatlivspolitik for personlig information indsamlet af FDM bilagent
Når du bruger FDM bilagent's services bruger vi dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik er skrevet som oplysning til dig, den registrerede, om hvordan vi bruger dine personoplysninger.
Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtigt, og vi opfordrer dig derfor til at læse denne privatlivspolitik. Hvis du har problemer med at læse privatlivspolitikken eller har behov for hjælp til at forstå den, så kontakt os venligst på tlf. 70 20 16 61, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.
Vi bruger også cookies. Se venligst vores cookie politik for mere information om, hvordan vi bruger cookies.

18.1.2 Dine personoplysninger er beskyttet ved lov gennem EU-forordningen, Generel forordning om databeskyttelse.
(EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse))

18.2 Personer som tilmelder sig FDM bilagent's tjenester

18.2.1 Når du opretter dig som bruger af FDM bilagent's tjenester, indgår du en aftale, hvor FDM bilagent kræver din kontaktinformation. Din kontaktinformation bliver brugt til at levere FDM bilagent's tjenester, verificere din identitet samt give dig adgang til relevante IT systemer. 
Medmindre der foreligger en juridisk anmeldelse, tilsigter vi at slette eller anonymisere al data, som vi har indsamlet om dig, mens du har besøgt vores hjemmeside, 1 år efter dit seneste login eller 5 år efter dit sidste køb eller salg af et køretøj eller en vare. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag.

18.2.2 Der er visse tilfælde, hvor vi deler dine personoplysninger opsamlet under din tilmelding til <>'s tjenester med tredjepart, for at vi kan levere den aftalte tjeneste. Disse tilfælde inkluderer, men er ikke begrænset til, når du sælger og køber køretøjer eller varer, når du undlader at betale legitime fakturaer fra <>, når vi fakturerer, når vi refunderer betalinger, når vi bliver spurgt af myndighederne i relation til kriminalitetsundersøgelser med mere. 


Kategorierne af modtagere er: 

 • Revisorer
 • Købere af køretøjer og varer du sælger
 • Vores bank
 • Vores inkassofirma
 • Digitale kontraktunderskrivelsesfirmaer
 • Myndighederne
 • Vores partnere, som hoster vores websites og internet-tjenester
 • Vores data-backup-partnere
 • SMS serviceudbydere
 • Parkeringspladser, hvor du henter eller leverer køretøjer eller varer

Transportselskaber, som transporterer køretøjer fra eller til dig.

18.2.3 Vi overfører køretøjets registreringsattest til lande udenfor EU i de tilfælde, hvor du sælger køretøjer til købere udenfor EU. Køberen skal bruge registreringsattesten for at kunne registrere køretøjet til en ny ejer. Derfor overfører vi registreringsattesten til den nye ejer, så han kan etablere det juridiske ejerskab af køretøjet.

18.3 Personer som besøger vores hjemmeside

18.3.1 Vi indsamler information om, hvilke sider du besøger samt hvilke kampagner der førte dig til vores hjemmeside, etc. Vi bruger informationen til marketingstiltag, og til at optimere brugeroplevelsen og brugerflowet med henblik på at optimere salget.

18.3.2 Medmindre der foreligger en juridisk anmeldelse, tilsigter vi at slette eller anonymisere al data, som vi har indsamlet om dig, mens du har besøgt vores hjemmeside, 1 år efter dit seneste login eller 5 år efter dit sidste salg af et køretøj eller en vare. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag. 
Vi har en lovlig interesse i at optimere vores salg, hvilket vi mener er en lovlig grund til at indsamle og behandle din information fra dit besøg på vores hjemmeside.

18.3.3 Vi bruger tredjeparts tjenester til at opbygge anonyme statistikker over brugen af vores hjemmeside. Vi bruger også cookies. Se venligst vore cookie politik for nærmere detaljer om, hvordan vi bruger cookies.

18.4 Personer som bruger FDM bilagent's Service Desk eller på andre måder spørger om hjælp

18.4.1 FDM bilagent tilbyder support og hjælp for at sikre, at du har en god oplevelse med vores IT systemer og tjenester og for at sikre, at du får løst problemer og spørgsmål rettidigt. 
Vi er altid glade for at hjælpe, når du har spørgsmål til eller problemer med vores tjenester. Vi har en lovlig interesse i at hjælpe vores kunder med at bruge vores tjenester. 
Vi bruger tredjepartssystemer til at spore vores supporthenvendelser, og de personoplysninger du giver i forbindelse med supporthenvendelser kan blive gemt hos en ekstern partner. 
I de tilfælde, hvor du anmoder om support til et subsystem, kan det være, at vi bliver nødt til at dele de personoplysninger, du oplyser i forbindelse med supportsagen, for at kunne opnå support fra vores partnere. 
Vi sletter eller anonymiserer de personoplysninger, du giver i forbindelse med en supportsag, senest 2 år efter din supportsag er blevet løst.

18.5 Personer med dårlig adfærd

18.5.1 Vi opbevarer en intern logbog over brugere med meget dårlig adfærd. Dette kan være brugere, som nægter at betale et berettiget salgssalær, som forsøger at snyde, etc. 
Denne information vil blive brugt til at vurdere, om vi vil fortsætte med at lave forretninger med den forulempende part. 
Vi har en juridisk interesse i at holde vores tjenester professionelle, hvilket betyder, at vi forsøger at sikre, at vores købere og sælgere handler professionelt.

18.5.2 I sager, hvor loven er blevet brudt, eller der foreligger en gyldig reklamation, deler vi denne information med relevante parter, som fx: 

 • Myndigheder
 • Advokater

Informationen kan også blive relevant for revisionen, da den kan blive brugt som dokumentation for tab eller profit. I dette tilfælde vil informationen blive delt med: 

 • Revisorer

18.5.3 Medmindre der foreligger en gyldig reklamation eller forseelsen er så alvorlig, at der er juridisk grundlag for en længere opbevaringsperiode, er det vores hensigt at slette eller anonymisere informationen 5 år efter, du har solgt et køretøj eller en vare. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag.

18.6 Personer som sælger køretøjer

18.5.1 For at facilitere et salg må køber og sælger udveksle personinformation. FDM bilagent leverer denne information til begge parter, som en del af den indgåede aftale, når man tilmelder sig FDM bilagent's tjenester. Nogle handler sker med en mellemmand, hvor køber og sælger ikke udveksler personinformation. Når en auktion slutter, vil FDM bilagent forsøge at kontakte potentielle købere såvel som sælgeren for at forhandle salget.

18.5.2 Vi overfører din kontaktinformation til lande udenfor EU i de sager, hvor du sælger et køretøj eller en vare udenfor EU. 
FDM bilagent anvender en standard kontraktklausul for at sikre korrekt beskyttelse af din personinformation i fravær af en fyldestgørende beslutning i henhold til Artikel 45(3) i GDPR.

18.5.3 Med mindre der foreligger en gyldig reklamation, er det vores hensigt at slette eller anonymisere al data opsamlet fra dig 5 år efter, du sidst solgte et køretøj eller en vare. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag.

18.5.4 FDM bilagent er juridisk forpligtet til at rapportere importerede og eksporterede varer til INTRASTAT, i hvilket tilfælde FDM bilagent oplyser de af loven krævede personoplysninger. 
FDM bilagent er juridisk forpligtet til at afregistrere køretøjer før eksport eller dokumentere at afregistreringen er sket. Når køretøjet afregistreres, bliver dine personoplysninger delt med de relevante myndigheder.

18.6 Personer som får refusion

18.6.1 Hvis vi skal refundere en betaling, har vi behov for dit bankkontonummer for at kunne overføre pengene til dig. Du kan nægte dette, hvis du ønsker det, men det vil betyde en længere ekspeditionstid, da vi ikke kan foretage en direkte kontooverførsel. Vi refunderer pengene baseret på den kontraktlige aftale mellem dig og os med henblik på at behandle dig og andre kunder fair for at fremme fremtidig handel og samarbejde. 

Vi deler din kontoinformation med: 

 • Vores bank
 • Revisorer

Din bankkontoinformation vil blive slettet 5 år efter den sidste refusion. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag.

18.7 Personer som nægter at betale

18.7.1 FDM bilagent vil under den kontraktlige aftale mellem vores kunder og FDM bilagent forsøge at inddrive forfaldne betalinger. 
Hvis FDM bilagent og kunden ikke kan blive enige om betalingsmåden, vil FDM bilagent bruge en tredjepart til at inddrive pengene og i den forbindelse dele personinformation med inkassofirmaet. 
FDM bilagent er ikke et inkassofirma, og formålet med at bruge en tredjepart er at sikre fair behandling af alle parter.

18.7.2 Medmindre der foreligger en gyldig reklamation, er det vores hensigt at slette eller anonymisere de indsamlede data 5 år efter det seneste forfaldne beløb blev clearet eller annulleret. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag.

18.8 Dine rettigheder

18.8.1 I overensstemmelse med loven har du følgende rettigheder i relation til dine personlige data, der bliver brugt af FDM bilagent:

18.8.2 Ret til sletning (“ret til at blive glemt”) 

FDM bilagent vil slette eller anonymisere din personinformation på forespørgsel. Sletningen af dine persondata vil blive gjort så hurtigt som muligt indenfor 1 måned fra modtagelsen af forespørgslen. 

Undtagelser 
FDM bilagent er kun forpligtet til at slette dine data, hvis FDM bilagent ikke er forpligtet af loven til at gemme informationen og en af følgende er gældende: 

 • De personlige data er ikke længere nødvendige i relation til formålene, som de blev indsamlet til og behandlet for;
 • Du tilbagekalder tilladelsen givet til indsamlingen og behandlingen, og hvor der ikke er nogen anden lovlig grund til behandlingen;
 • Du protesterer mod behandlingen til direkte marketing formål;
 • Dine personlige data er blevet ulovligt behandlet;

Dine personlige data skal slettes i overensstemmelse med en forpligtelse i loven, som FDM bilagent er underlagt.

18.8.3 Ret til berigtigelse 
Hvis du opdager, at vi har forkert personinformation på dig, så lad os vide det, så vi kan korrigere informationen

18.8.4 Ret til adgang for den registrerede 
Det er din ret at have en kopi af de personoplysninger FDM bilagent har på dig. Vi leverer den digitalt medmindre du ønsker den i et andet format. Der gælder flere regler for indsigt i dine personoplysninger, men al den nødvendige information skulle være dækket ovenfor. Kopien af dine personoplysninger vil blive leveret så hurtigt som muligt indenfor 1 måned fra modtagelsen af din forespørgsel.

18.8.5 Ret til tilbagekaldelse af samtykke 
Hvor vores indsamling og brug af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du altid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte FDM bilagent.

18.8.6 Ret til dataportabilitet 

Du har ret til at få en kopi af dine personoplysninger i et maskinlæsbart format. FDM bilagent kan også sende den direkte til et andet firma på din anmodning. 

Undtagelser 
FDM bilagent er kun forpligtet til at levere dine personoplysninger når: 

 • Oplysningerne er leveret til FDM bilagent af dig,
 • dataindsamlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt, hvori du er en part, og

behandlingen sker automatisk (det vil sige ingen oplysninger på papir).

18.8.7 Ret til indsigelse 

You have the right to object to any processing in relation to direct marketing and where you believe your rights are being violated or there is threat to your freedom. 

Undtagelser 
FDM bilagent can continue to process your personal information where one of the following applies: 

 • FDM bilagent demonstrates compelling legitimate grounds for continued processing.
 • FDM bilagent must process your personal information to establish, exercise or defend a legal claim.

The legal basis for the processing is not based on a legitimate interest or done in public interest.

  

19 Force Majeure

19.1 Ingen part kan ifalde erstatningsansvar for forhold, som ligger udenfor dennes kontrol. Det være sig, men ikke begrænset til hærværk, terror, krig, ildebrand, lynnedslag, naturkatastrofer, strejke, boykot, lockout, blokade, strømafbrydelser, virus- eller hackerangreb, overbelastning af internettet eller systemnedbrud. 

19.2 Ovennævnte ansvarsfraskrivelser gælder, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

 

20 Oplysninger om klagemuligheder

20.1 Hvis du er utilfreds med FDMs håndtering i forhold til bilagenten, skal du kontakte FDM Fordele via fdm@fdm.dk.  

20.2 Du har mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

20.3 EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse fdm@fdm.dk.  

20.4 Hvis de nærmere betingelser ikke er opfyldt for at gå til Forbrugerklagenævnet, så må sagen indbringes for domstolene.

 

21. Lovvalg

21.1 Nærværende vilkår er underlagt dansk ret.