Vilkår og betingelser

AFSNIT I - INTRODUKTION

1 Om FDM bilagent

1.1 FDM bilagent er en service, hvor man kan få en hurtig og gratis markedsvurdering af sin bil, og efterfølgende mod vederlag rekvirere en garanteret pris på sin bil. Den garanterede pris dannes ud fra det højeste opnåede bud fra en dansk bilforhandler, på en Autocom auktion. Såfremt man efterfølgende ønsker at gøre brug af den garanterede pris, foregår gennemgang og overdragelse hos FDM test og bilsyn, hvorefter Autocom A/S køber bilen til den aftalte pris.

1.2 FDM bilagent er et samarbejde mellem FDM, Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby og Autocom A/S, CVR-nr. 25550250, Tolderlundsvej 3E, 2., 5000 Odense C. FDM’s rolle er alene at formidle kontakten mellem FDM medlemmer/øvrige forbrugere og Autocom A/S. Autocom A/S’ er ansvarlig for udarbejdelsen og driften af FDM bilagent, herunder afgivelse af uforpligtende markedsvurdering af biler, afgivelse af garanterede bud på biler og samt indgåelse af handler på baggrund af en garanteret pris.

1.3 Kontaktoplysninger på Autocom A/S er følgende:

Autocom A/S

CVR-nr. 25550250

Tolderlundsvej 3E, 2., 5000 Odense C

Telefon: 70 20 16 61

Mail: kundecenter@autocom.dk

 

2 Om nærværende vilkår

2.1 Nærværende vilkår regulerer enhver brug af FDM bilagent. I afsnit II uddybes vilkårene for brug af tjenesten ”Gratis vurdering”. I afsnit III uddybes vilkårene for brug af tjenesten ”Garanteret pris”. I afsnit IV uddybes vilkårene for brug af tjenesten ”Salg af bilag”. I afsnit V uddybes de øvrige vilkår, som er gældende for enhver brug af FDM bilagent.  

2.2. I det følgende omtales enhver bruger af FDM bilagent som ”Brugeren”, uanset om Brugeren i den konkrete kontekst optræder som bruger af en gratis tjeneste, køber af en elektronisk tjenesteydelse eller sælger af en bil.

 

AFSNIT II – GRATIS VURDERING

3 Om tjenesten

3.1 Tjenesten ”Gratis vurdering” er en værdiindikation baseret på registreringsnummer, kilometerstand samt Brugerens egen vurdering af bilens stand i øvrigt. Vurderingen kommer umiddelbart efter at Brugeren har indtastet de nævnte oplysninger.

4 Ingen garanti

4.1 Som følge af, at tjenesten ”Gratis vurdering” alene er baseret på meget få oplysninger (mærke, model og kilometerstand), gives der ingen garanti for, at vurderingen er retvisende.

 

AFSNIT III – GARANTERET PRIS

5 Om tjenesten

5.1 En garanteret pris er det højeste opnåede bud fra en dansk bilforhandler, på en Autocom auktionr. Udover oplysningerne anvendt til at modtage en ”Gratis vurdering”, forudsætter modtagelsen af en ”Garanteret pris”, at Brugeren indtaster yderligere og mere detaljerede oplysninger omkring Brugerens bil,  samt at oplysningerne manuelt gennemgås af en medarbejder hos Autocom A/S. Det kan tage op til 2 arbejdsdage at modtage en ”Garanteret pris”.

 

6 Bestilling af garanteret pris

6.1 Ved bestilling af garanterede pris hos FDM bilagent bliver den garanterede pris leveret elektronisk fra FDM bilagent.

6.2 Det koster kr. 129 at modtage en garanteret pris. Prisen for FDM medlemmer er kr. 99.

6.3. Det i pkt. 6.2 omtalte gebyr kan betales med Dankort og Visa-Dankort. 

6.4 Når du modtager din garanterede pris vil der være fratrukket et salær til Autocom på 2%, dog minimum kr. 1.900.

 

7 Regler for garanteret pris

7.1 Den garanterede pris er baseret på Brugerens indtastede data og informationer om køretøjet samt markedssituationen vurderet ad de bydende forhandlere.

7.2 Brugeren skal sikre, at alle oplysninger er korrekte, samt at Brugeren har de nødvendige rettigheder til de billeder, som anvendes.  

7.3 FDM bilagents garanterede pris gælder udelukkende på køretøjer som overholder følgende kriterier:

-          Dansk registreret person – eller varebil på op til 3500 kg

-          Bilen må ikke være indregistreret mere end 15 år før aftaletidspunktet.

-          Brugeren skal være den registrerende ejer af bilen, samt have fuld rådighed over bilen

-          Brugeren skal være privatperson.

7.4 Den garanterede pris skal accepteres senest 48 timer efter at Brugeren har modtaget denne. Såfremt dette ikke imødekommes falder den garanterede pris bort. Hvis Brugeren ønsker det, kan en ny garanteret pris købes til samme beløb 129 kr.

 

8 Ingen fortrydelsesret

8.1 Brugeren er efter Forbrugeraftaleloven tillagt en 14-dages fortrydelsesret. Brugeren samtykker til, at denne borfalder så snart den garanterede pris er bestilt.

  

AFSNIT IV – SALG AF BIL

9 Om tjenesten

Såfremt Brugeren accepterer den garanterede pris, og bilen svarer til de indtastede oplysninger, har man solgt sin bil. Overdragelsen og kontrol af bilens beskrivelse sker hos FDM test og bilsyn, og man vil herefter modtage beløbet for bilen via en bankoverførsel.

10 Indgåelse af aftale

10.1 Ved indgåelse af aftale mellem Brugeren og Autocom A/S forpligter sidstnævnte sig til at formidle salget til den garanterede pris, såfremt at Brugeren har accepteret denne.

 10.2 Accepten af den garanterede pris, udgør en bindende aftale om salg, der omfatter hele bilen, herunder beskrevet ekstraudstyr, samt det udstyr og tilbehør, som oplistes i pkt. 11.3 nedenfor.

10.3 Autocom A/S forbeholder sig retten til at annullere en afgivet Garanteret pris, såfremt Brugeren har givet ukorrekte eller upræcise oplysninger om bilen eller dens tilstand. Autocom A/S skal informere Brugeren umiddelbart efter at fejlen er opdaget. Såfremt Brugeren har overleveret bilen til FDM test og bilsyn, vil Autocom A/S i dette tilfælde betale de direkte omkostninger, herunder transportomkostninger, der har været forbundet med overleveringen. Øvrige tab der måtte ske ved en annullering dækkes ikke af Autocom A/S, jf. også pkt. 14 nedenfor. Autocom A/S kan i stedet for annullering vælge at tilbyde Brugeren en ny pris under hensyntagen til de nye oplysninger, som er fremkommet. Den nye pris er et nyt bud fra den højeste bydende på auktionen. Såfremt Brugeren accepterer den nye pris, finder nedenstående vilkår anvendelse på den modificerede aftale.

 

11 Overdragelse og inspektion

11.1 Brugeren skal inden for 5 hverdage efter accept af den Garanterede pris stille bilen til rådighed ved et aftalt FDM test & bilsyns center.

11.2 Overlevering af køretøjet hos et FDM test og bilsyns center, kan ske i alle ugens dage inden for normal åbningstid. Booking af tid forgår via det ved aftaleindgåelsen medfølgende link til FDM test og bilsyns bookingsite.

11.3 Ved overlevering skal Brugeren overlevere angivet antal nøgler, ekstranøgler, hovednøgler, kodekort, alarmcertifikater, gyldig og komplet dansk registreringsattest og alle andre dokumenter som måtte medfølge køretøjet, med mindre der er lavet en skriftlig aftale mellem Brugeren og Autocom A/S om andet. For at Autoom A/S kan kan bekræfte , at Brugeren er den retmæssige ejer af køretøjet, skal Brugeren fremvise gyldigt kørekort eller pas. Såfremt bilen er finansieret, skal Brugeren fremvise dokumentation for at eventuelle hæftelser er afmeldt.

11.4 FDM test og bilsyn har ved indlevering af køretøjet ret til at inspicere bilen til fulde. For at kunne bedømme den tekniske stand af køretøjet skal Brugeren indvillige i at FDM test og bilsyn prøvekører køretøjet.

11.5 Hvis Brugeren ikke møder op til den bookede tid hos FDM test og bilsyn, vil Brugeren blive opkrævet kr. 450 for udeblivelsen.

 

12 Betaling og ejendomsrettens overgang

12.1 Ejendomsretten til bilen og det medfølgende udstyr overgår når et FDM test og bilsyns center har bekræftet, at bilen er i den stand, som Brugeren har angivet. Autocom A/S sikrer at køretøjer afmeldes eller omregistreres senest 5 hverdage efter overlevering.

12.2 Autocom A/S indbetaler den garanterede salgspris til Brugeren på den angivne bankkonto inden for 2 bankdage efter overgang af ejerskabet efter stk. 1.

12.3 Brugeren bærer risikoen for skader, som opstår inden ejendomsrettens overgang, .dog ikke for skader som opstår, mens FDM test og bilsyn har bilen i sin varetægt.

 

13 Skjulte mangler

13.1 Såfremt der efter overdragelsen viser sig mangler, som var til stede på tidspunktet for overdragelsen, men som ikke kunne opdages ved en ikke-destruktiv gennemgang af bilen, har Autocom A/S ret til at gøre de almindelige misligholdelsesbeføjelser i købeloven gældende. Dette gælder dog ikke, såfremt Brugeren hverken var eller burde have været bevidst om den skjulte mangel.

 

AFSNIT V – GENERELLE BESTEMMELSER

14 Immaterielle rettigheder

14.1 Alle rettigheder vedrørende FDM bilagent, herunder alle vilkår, betingelser, beskrivelser, data, fremgangsmåder og knowhow tilkommer Autocom A/S og FDM. Alle ophavsrettigheder, varemærker og alle andre immaterielle rettigheder til og vedrørende FDM bilagent, tilkommer Autocom A/S og FDM.

  

15 Tilgængelighed

15.1 Autocom A/S bestræber sig på at holde bilagent.fdm.dk online alle døgnets 24 timer, men påtager sig intet ansvar for eventuelle følger af midlertidig eller manglende adgang til websitet.

15.2 I tilfælde af at Brugeren har misligholdt nærværende betingelser, kan Autocom A/S uden varsel blokere Brugeren for videre brug af services på bilagent.fdm.dk.

 

16 Ændring af vilkår og betingelser

16.1 Autocom A/S forbeholder sig ret til løbende at opdatere og ændre nærværende vilkår. Ved brug af en given tjeneste på FDM bilagent er det de til enhver tid gældende vilkår, som finder anvendelse.

 

17 Personlige oplysninger og cookies

17.1 Autocom A/S indsamler på forskellig vis oplysninger om Brugeren i forbindelse med besøg på bilagent.fdm.dk. Herunder beskrives nærmere hvilken type informationer der indsamles, hvordan disse data behandles, samt hvem der kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål eller kommentarer.

17.2 Autocom A/S indhenter oplysninger om vores brugere på to måder: Gennem såkaldte cookies og gennem registrering af din konto.

17.3 Personlige oplysninger indsamlet af FDM bilagent begrænser sig som udgangspunkt til kontaktoplysninger, e-mail adresse, samt oplysninger om Brugerens bil.

17.4 Registrerede oplysninger anvendes alene til opfyldelse af aftaler indgået med Brugeren samt til at opnå større kendskab til brugerne til brug for udvikling af hjemmesiden. Oplysningerne videregives alene i det omfang det er nødvendigt, herunder til FDM i forbindelse med booking og gennemførelse af inspektion.

17.5 Autocom A/S opbevarer dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Adgangen til alle registrerede brugerdata på bilagent.fdm.dk er begrænset til relevante medarbejdere hos Autocom A/S og FDM.

17.6 FDM bilagent anvender cookies. Når en Bruger besøger FDM bilagents hjemmeside, modtager Brugeren oplysninger om anvendelsen af cookies, hvorefter Brugeren har mulighed for at læse mere om og/eller acceptere brugen af cookies.

 

18 Force Majeure

18.1 Ingen part kan ifalde erstatningsansvar for forhold, som ligger udenfor dennes kontrol. Det være sig, men ikke begrænset til hærværk, terror, krig, ildebrand, lynnedslag, naturkatastrofer, strejke, boykot, lockout, blokade, strømafbrydelser, virus- eller hackerangreb, overbelastning af internettet eller systemnedbrud. 

18.2 Ovennævnte ansvarsfraskrivelser gælder, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

 

19 Oplysninger om klagemuligheder

19.1 Hvis du er utilfreds med FDMs håndtering i forhold til bilagenten, skal du kontakte FDM Fordele via fdmbilagent@fdm.dk.  

19.2 Du har mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

19.3 EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse fdm@fdm.dk.  

19.4 Hvis de nærmere betingelser ikke er opfyldt for at gå til Forbrugerklagenævnet, så må sagen indbringes for domstolene.

 

20. Lovvalg

20.1 Nærværende vilkår er underlagt dansk ret.